ЕКСПОРТЕН УЕБСАЙТ

със системата наProspectika® Web AI

За целите на експорта всяка компания се нуждае от професионален сайт, който да представи компанията и продуктите по най-добрия начин пред съответните вносители и търговски партньори. Повечето фирми имат потребителски насочени сайтове, но нямат експортно-ориентирана информация на тях. Сайтовете са статични и представляват една уеб базирана визитна картичка без никаква функционалност за търсене на реални клиенти и сделки. 
 
Всъщност сайтът за експорт трябва да отговаря на въпросите:

 • Защо вносителят може да се довери на вашата компания и да отдели време изобщо на прегледа възможността да работи с вас? Всички търговци трябва да са наясно, че в днешния претрупан с информация свят почти няма време да се преглеждат стари, разхвърляни и неудобни фирмени презентации, качени на бавно отварящи се сайтове. 

 • Защо вносителят да се заеме да внася и дистрибутира съответните продукти? Каква е конкретната маркетингова концепция зад бранда, как тази маркетингова концепция трябва да се комуникира на съответния пазар, кои са конкурентните предимства на продукта с които се отличава от останалите марки? Вносителят няма време да разкодира маркетинговата концепция сред потребителските послания и затова тя трябва да бъде ясно обяснена с методите на B2B комуникацията.

 • Ще бъде ли лесно на вносителя да започне да прави обороти от вашите продукти? Кои са основните канали за продажба? Кои са основните търговски послания?  Ще могат ли неговите търговци лесно да постигнат сделки? Текстовете и посланията трябва да бъдат лесни за четене и разбиране от B2B търговеца, който получава стотици писма на седмица и трябва бързо да селектира полезната информация. 


Каква функционалност трябва да има един професионален сайт за експорт

 • Сайтът трябва да има вградена система за офериране до множество контакти плюс подходящ CRM модул, за да помага на търговците да намират непрекъснато нови клиенти. Трябва да разполага богата филтрираща система на база различните статистики, за да насочва експортните търговци към правилните контакти. 

 • Стартираща база данни с контакти, върху която да се надградят допълнителни контакти*. Търсенето на контакти е най-трудната и монотонна част от работата на търговеца. Затова ние непрекъснато разширяваме нашата база данни в помощ на експорта.

 • Мултиезичност. Сайтът задължително се вписва на лесен английски, за да бъде разбран от всички по целия свят. Но винаги е добре да има вградени и други езици, особено когато има специални акции за търсене на регионални дистрибутори. 

 • Възможност за лесна поддръжка от неквалифициран персонал. Сайтът има смисъл само тогава, когато е актуален. Причината повечето сайтове да са остарели е защото отдавна са изгубили връзка с поддържащия ги уеб дизайнер. Нашата система е лесна за управление, все едно работите на PowerPoint или Word. 

 • Множество динамични лендинг страници, за да се представят различни продукти и различни оферти. Това ви позволява да правите динамични кампании по различни държави и различни контакти. 

 • Система за достъп, която да позволява различните служители и/или клиенти до достъп на различна информация и функции. Това ви позволява да разпределите работата към различни служители и да следите за изпълнение на търговските задачи. 
* Нашата база данни обхваща над 50 000 контакта на дистрибутори, вносители и вериги по целия свят и непрекъснато се увеличава. Моля разгледайте категориите по-долу, за да прецените до колко контакта веднага може да достигнете във вашия бранш.

Fruit & Vegetables (10k)     Frozen Food (7k)      Ready Made Meals (11k)     Fish (6k)     Confectionery (8k)    Meat Products (5k)    Olive Oil (4k)    Gourmet (6k)

Dairy Products (7k)       Rice & Grains (6k)      Spices & Seasonings (8k)      Soft Drinks & Water (6k)      Honey (3k)       Sugar & Spreads (4k)     Organic (3k)

Ethnic Food (6k)      Tea & Coffee (7k)     Pasta & Noodles (4k)     Baby Food (2k)      Sports (2k) Nutrition Products & Food Suplements (2k)

Alcohol (10k)   Cosmetic (3k)    Non food & Househeld (3k) 

Retailers (20k)

Според Jeb Blount от Sales Gravy почти 80 % от контактите пропадат заради неясни B2B послания.

Имаме над 20-годишен опит в експортната дейност и разбираме какво искат да научат вносителите, за да вземат решение за покупка. Всекидневно водим експортни кампании, които ни помагат да разработваме успешни експортни сайтове, които не са просто визитни картички, а пълнофункционален инструмент за експортна дейност. 

Цена до края на май 2022

Мултифункционален експортен сайт Prospectika ® Web AIот 7800 лв. от 1800лв.
 • Web AI - вграден софтуерен робот с изкуствен интелект за автоматично офериране до множество контакти
 • Prospectika® BIG DATA - възможност за закупуване на над 50 000 готови контакта
 • Мултиезичен сайт с неограничени страници и лесен потребителски панел за управление
 • Администраторски панел за търговците с достъп до всички статистики от различните експортни кампании
© 2020 Prospectika.com
Cold B2B prospecting automation solutions.

We offer top industry solutions for Sales reps, Export specialists, Marketers, Startups, Recruiters and anyone who relies on B2B email prospecting.

With Prospectika sollutions, you can accelerate B2B prospecting. We are the easiest way to bring your products or B2B service directly to prospect inbox!