БАЗА ДАННИ

Колкото повече оферирате, толкова повече запитвания ще имате. Всеки търговец трябва да отделя над 40% от своето време за търсене на нови контакти. Но време никога няма! Затова ние сме се постарали да помогнем на търговците и да намерим хиляди контакти на вносители по целия свят.
* Нашата база данни обхваща над 50 000 контакта на дистрибутори, вносители и вериги по целия свят и непрекъснато се увеличава. Моля разгледайте категориите по-долу, за да прецените до колко контакта веднага може да достигнете във вашия бранш.

Fruit & Vegetables (10k)     Frozen Food (7k)      Ready Made Meals (11k)     Fish (6k)     Confectionery (8k)    Meat Products (5k)    Olive Oil (4k)    Gourmet (6k)

Dairy Products (7k)       Rice & Grains (6k)      Spices & Seasonings (8k)      Soft Drinks & Water (6k)      Honey (3k)       Sugar & Spreads (4k)     Organic (3k)

Ethnic Food (6k)      Tea & Coffee (7k)     Pasta & Noodles (4k)     Baby Food (2k)      Sports (2k) Nutrition Products & Food Suplements (2k)

Alcohol (10k)   Cosmetic (3k)    Non food & Househeld (3k) 

Retailers (20k)

Може да закупите нашата база данни

След като платите, веднага ще получите имейл с прикачена нашата база данни в ексел. На всеки три месеца ще получавате и съответно обновление на базата данни - 4 пъти в годината

Subscription Plans

База данни с FMCG вносители, дистрибутори и вериги

1 година обновления

22 000+ контакта:

Europe - 12 000
USA&CANADA - 4 800
ASIA & OTHERS - 5 200

Категории:

Fruit & Vegetables (10k)     Frozen Food (7k)      Ready Made Meals (11k)     Fish (6k)  Confectionery(8k)    Meat Products (5k)    Olive Oil (4k)    Gourmet (6k)    Dairy Products (7k)     Rice & Grains (6k)      Spices & Seasonings (8k)      Soft Drinks & Water (6k)      Honey (3k)       Sugar & Spreads (4k)     Organic (3k)     Ethnic Food (6k)      Tea & Coffee (7k)     Pasta & Noodles (4k)   Baby Food (2k)     Sports (2k) Nutrition Products & Food Suplements (2k)

Времетраене: 1 year
Цена: 800.00 лв.

База данни с ритейлъри - вериги магазини

1 година обновления

19 000+ контакта: 

EUROPE - 13 300
USA & CANADA - 3 606
ASIA & OTHERS - 2 845

Времетраене: 1 year
Цена: 600.00 лв.

База данни с дистрибутори и вносители на алкохолни напитки 

1 година обновления

13 000+ контакта:

EUROPE - 8 642
USA & CANADA - 2 400
ASIA & OTHERS - 2 686

Времетраене: 1 year
Цена: 400.00 лв.
© 2020 Prospectika.com
Cold B2B prospecting automation solutions.

We offer top industry solutions for Sales reps, Export specialists, Marketers, Startups, Recruiters and anyone who relies on B2B email prospecting.

With Prospectika sollutions, you can accelerate B2B prospecting. We are the easiest way to bring your products or B2B service directly to prospect inbox!